درباره سالکو
اخبار

مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب (سالکو) ، در راستای اهداف توسعه صنعتی در بخش صنایع انرژی بر با هدف صادرات، محرومیت زدائی، اشتغال زایی و افزایش بهره وری بیشتر از ذخایر گاز طبیعی از طریق احداث کارخانجات ذوب آلومینیوم با ظرفیت تقریبی سالانه یک میلیون تن در سه فاز مستقل در سال 1382 تأسیس شد.
سهامداران اصلی شرکت سالکو ، شرکت سرمایه گذاری غدیر با 51% سهام و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) با 49% سهام می باشد. در حال حاضر احداث فاز اول به ظرفیت 300 هزار  تن در سال ، فاز دوم به ظرفیت سالانه 310 هزار تن و نیروگاه اختصاصی سیکل ترکیبی 968 مگاواتی (بلوک اول با ظرفیت 484 مگاوات) جهت تأمین برق مورد نیاز کارخانه در دست اقدام است.